Przygotuj dokładny plan wycieczki,
    Zaplanuj długość i trudność trasy na miarę swoich możliwości,
     Dokładnie przestudiuj mapę terenu, w który się wybierasz,
    Przygotuj drogi awaryjnego odwrotu, jeżeli będziesz musiał skrócić wędrówkę w wyniku zmęczenia lub załamania pogody,
    Sprawdź stan techniczny i sprawność sprzętu, którym się będziesz posługiwał,
    Przygotuj odpowiedni ubiór, prowiant, picie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
    Zostaw w miejscu noclegu wiadomość o celu i trasie Twojej wycieczki.